Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Plany, programy i strategie Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi, menu 1144 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XLV/336/23 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok"


Informacja z konsultacji Programu współpracy na 2024r


Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024r.
Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024r.
Formularz zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy na 2024r.


Komunikat - konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Załącznik nr 1 do uchwały – Projekt Programu współpracy

Załącznik nr 2 do uchwały – Formularz konsultacji


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok


Uchwała Nr XXXVI/271/22 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok".


Zarządzenie nr 28/2023 w sprawie wyboru ofert złożonych przez organizacje pozarządowe


Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych -15.03.2023 r.

Wzór oferty


Uchwała Nr XXXVII/280/22 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok".


Informacja w zakresie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Szelkowie w sprawie: zmiany „Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok”.


Ogłoszenie Wójta Gminy Szelków o konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Szelków

 1. Ogłoszenie o konsultacjach zmiany Programu współpracy na 2023
 2. Projekt - Program współpracy na 2023 r
 3. Formularz zgłaszania uwag do projektu

Uchwała Nr XXXVI/271/22 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok".


Informacja z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na

2023 rok”.


Ogłoszenie o konsultacjach - Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok

 1. Ogłoszenie o konsultacjach
 2. Program współpracy na 2023 r.
 3. Formularz zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy na 2023


Ogłoszenie o naborze do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Pismo OKŻ.521.21.2022 z dnia 17.10.2022
 3. Załącznik do ogłoszenia


Komunikat w sprawie konsultacji projektu "Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

 1. Komunikat_konsultacje_Programu_współpracy_na_2023
 2. Zał. nr 1_Program_ współpracy_ na_ 2023
 3. Zał. nr 2_Formularz_konsultacji_Program_współpracy_2023

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania "PIKNIK SPORTOWY"

Informacja o wpłynięciu oferty w trybie pozakonkursowym

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

Informacja o wyborze ofert w konkursie dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Szelków w 2022 r. w zakresie:
1/ kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
2/ kultury fizycznej i sportu.

Wzór oferty

Informacja w zakresie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Szelkowie w sprawie: „Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”.

Uchwała Nr XXIX/219/22 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Szelków zmieniającej uchwałę w sprawie: Programu współpracy Gminy  Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

Formularz zgłaszania uwag

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

 

Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

Informacja w zakresie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Szelkowie w sprawie: „Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Szelków o konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Szelków - 20.10.2021 r.

Formularz zgłaszania uwag

„Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.” - projekt 20.10.2021 r.

 

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania: "Dofinansowanie Programu Klub 2021"

Informacja o wpłynięciu oferty z dnia 8.07.2021 r.

Oferta realizacji zadania z dnia 7.07.2021 r.

Informacja z postępowania konkursowego dla organizacji pozarządowych z dnia 28.05.2021 r.

Ogłoszenie o konkursie na dotacje dla organizacji pozarządowych z dnia 05.05.2021 r.

Wzór oferty - 05.05.2021 r.

Uchwała Nr XIX/139/20 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok".

 Informacja w zakresie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Szelkowie w sprawie: „Programu współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok".

Ogłoszenie Wójta Gminy Szelków o konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Szelkowie - 28.10.2020 r.

„Program współpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.” - projekt 28.10.2020 r.

Formularz zgłaszania uwag - 28.10.2020 r.

Uchwała Nr XIII/64/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Metryka

sporządzono
2013-12-05 przez Kacprzycki Krzysztof
udostępniono
2013-12-05 00:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2024-01-19 09:41 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1137
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.