Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Organizacyjny Informatyk
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informatyk, bieżące, menu 1310 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informatyk

Informatyk

1. administrowanie siecią komputerową,
2. zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej,
3. zapewnienie właściwego funkcjonowania dostępu do internetu i konfiguracji poczty elektronicznej na stanowiskach pracy,
4. nadzór nad pocztą elektroniczną (komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna),
5. dbanie o bezpieczeństwo sieci i zasobów informatycznych Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, w tym realizacja przepisów dotyczących warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
6. techniczna i merytoryczna obsługa serwisu internetowego Gminy,
7. wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Urzędu,
8. właściwe rozmieszczenie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy w Urzędzie,
9. nadzór nad prawidłowym i właściwym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach pracy,
10. właściwa eksploatacja oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,
11. zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
12. zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych,
13. usuwanie awarii sprzętu komputerowego i zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom,
14. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu Gminy poprzez koordynowanie, aktualizowanie i zamieszczanie na bieżąco wymaganych informacji,
15. prowadzenie polityki informacyjnej – prezentacji działalności Rady Gminy, Wójta, a także Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
16. prowadzenie spraw związanych z siecią Internetu szerokopasmowego,
17. przechowywanie i prowadzenie ewidencji dokumentów licencyjnych oprogramowania,
18. przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakresu realizowanych zadań oraz udział w pracach komisji przetargowej,
19. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury oraz wszelkich innych spraw związanych z działalnością kulturalną,
20. prowadzenie spraw z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki,
21. współpraca z jednostkami w zakresie kultury, sportu i turystyki, a szczególnie z jednostkami organizacyjnymi gminy,
22. obsługa transmisji online, nagrywanie i udostępnianie na BIP obrad sesji Rady Gminy,
23. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
24. obsługa Portalu Sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego i przekazywanie sprawozdań,
25. udzielanie informacji publicznej,
26. prowadzenie spraw ochrony i zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej, negocjowanie stawek i wybór firm ochroniarskich,
27. prowadzenie Facebooka Gminy Szelków,
28. współudział w wykonywaniu zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz innych organów
stosownie do obowiązujących przepisów oraz referendum,
29. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
30. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
31. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,
32. współudział w przygotowywaniu przetargu z zakresu działania stanowiska pracy,
33. poszukiwanie informacji (w Internecie oraz z innych źródeł) na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

 

 

Metryka

sporządzono
2024-07-05 przez Mariola Barbara Bladosz
udostępniono
2024-07-05 14:29 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2024-07-05 14:32 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
10
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.