Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony danych i innowacyjności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony danych i innowacyjności, menu 1223 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony danych i innowacyjności

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony danych i innowacyjności

tel. 297176740
 

Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony danych i innowacyjności należy:

1. W zakresie spraw ochrony danych:

 

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość;
3) szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
4) przeprowadzanie systematycznych audytów w jednostce w której został powołany;
5) udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeśli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko;
6) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych (zgodnie z art. 35);
7) współpraca z organem nadzorczym;
8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
9) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im z mocy niniejszego rozporządzenia;
10) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;
11) nadzór nad administrowaniem siecią komputerową w Urzędzie Gminy;
12) zarządzanie i nadzór nad bezpieczeństwem sieci i zasobów informatycznych Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych, w tym realizacja przepisów dotyczących warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
13) nadzór nad ewidencją i przechowywaniem dokumentów licencyjnych oprogramowania;
14) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony danych,
15) przeprowadzanie kwartalnych kontroli przestrzegania i realizacji przepisów w zakresie ochrony danych zakończonych protokołem w gminnych jednostkach organizacyjnych.

 

2. W zakresie innych spraw:

1) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
2) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnej;
3) prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem;
4) prowadzenie spraw związanych z wykluczeniem cyfrowym i siecią Internetu szerokopasmowego;
5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego;
6) prowadzenie spraw związanych z funkcją energetyka gminy:
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- źródła ciepła,
- zmiana mocy zamówionej,
- instalacje odnawialnych źródeł energii, pomp ciepła, ogniw i paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, biologicznych oczyszczalni ścieków, itp.;
7) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sprzedaży i cen energii elektrycznej;
8) prowadzenie ksiąg budynku Urzędu Gminy, ośrodka zdrowia, świetlic wiejskich i strażnic;
9) nadzór nad prowadzeniem ksiąg budynków gminnych jednostek organizacyjnych;
10) prowadzenie spraw ochrony i zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej, negocjowanie stawek i wybór firm ochroniarskich;
11) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakresu realizowanych zadań oraz udział w pracach komisji przetargowej.

 

Metryka

sporządzono
2019-03-08 przez Iwona Todorowska
udostępniono
2019-03-08 01:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-09-18 12:09 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
466
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.