Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, menu 1133 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tel: 29 7176722

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Obowiązki wynikające z zakresu czynności zajmowanego stanowiska pracy są następujące:

1) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego,

2) załatwianie spraw związanych z ustawą - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

3) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu USC,

4) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

5) udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

7) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

8) sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz prowadzenie i aktualizacja ksiąg stanu cywilnego,

9) prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

10) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

11) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

12) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

13) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

14) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

15) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

16) wpisywanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg,

17) sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,

18) uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,

19) przekazywanie odpisów aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności,

20) przesyłanie wniosków o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczenia medalu,

21) przygotowywanie uroczystości wręczania przez Wójta medali za długoletnie pożycie małżeńskie,

22) ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

23) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

24) współpraca z placówkami konsularnymi,

25) prowadzenie archiwum USC,

26) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działania USC.

W zakresie spraw ewidencji ludności:

1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

2) prowadzenie rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców do
przeprowadzenia wyborów,

3) udzielanie informacji adresowej,

4) prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji administracyjnych

w sprawach zameldowania i wymeldowania,

5) sporządzanie wydruków dla potrzeb wojskowych,

6) sporządzanie wydruków dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla potrzeb oświaty,

7) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji w zakresie kompetencji organów gminy,

8) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie ewidencji ludności,

9) współdziałanie w zakresie realizacji zadań związanych ze spisami powszechnymi,

10) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

11) współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie ewidencji ludności,

12) udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

14) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu działania ewidencji ludności,

W zakresie spraw dowodów osobistych:

1) załatwianie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą lub utratą,

2) prowadzenie dokumentacji dowodów osobistych,

3) właściwe zabezpieczanie dowodów osobistych, pieczęci oraz materiałów pomocniczych,

4) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie dowodów osobistych,

5) odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji,

6) współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie wydawania dowodów osobistych,

7) obsługa Systemu „Źródło”.

W zakresie innych spraw:

1) udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,

2) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących zakresu działania stanowiska pracy,

3) nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,

4) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
5) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska pracy,

6) wszystkie inne sprawy nie objęte niniejszym zakresem czynności, a zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy.

Metryka

sporządzono
2012-02-27 przez Piotr Jasiński
udostępniono
2012-02-27 01:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:15 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
989
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.