Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Organizacyjny Stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych. Kierownik Referatu Organizacyjnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych. Kierownik Referatu Organizacyjnego, menu 1132 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych. Kierownik Referatu Organizacyjnego

Stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych. Kierownik Referatu Organizacyjnego

Do obowiązków jako Kierownika Referatu należy:

 1. prawidłowe zorganizowanie pracy Referatu,
 2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników, w tym czynności kancelaryjnych,
 3. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym,
 4. udział w przeprowadzaniu służby przygotowawczej pracowników,
 5. ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Referatu oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznej Referatu,
 6. ustalanie obowiązującego w Referacie obiegu dokumentów i informacji,
 7. dbanie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji,
 8. współpraca i wykonywanie czynności oraz sporządzanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działania Referatu,
 9. przygotowywanie dla Wójta propozycji tematów na sesje Rady Gminy,
 10. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń,
 11. nadzór nad terminowością realizacji zadań przydzielonych pracownikom,
 12. nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Urzędu w zakresie Referatu.

Obowiązki wynikające z zakresu czynności zajmowanego stanowiska pracy są następujące:

 1. prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych Urzędu oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 2. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz praktykantów i stażystów przyjmowanych do odbycia praktyk i stażów w Urzędzie oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
 4. nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu i jednostek podległych,
 5. wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,
 6. nadzór nad dyscypliną pracy pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
 7. współpraca z ZUS-em w zakresie spraw kadrowych,
 8. sprawowanie nadzoru nad załatwianiem i prowadzeniem rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,
 9. nadzór nad właściwym wydatkowaniem pieniędzy na materiały biurowe,
 10. nadzorowanie rozliczania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 11. prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,
 12. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu oraz nad konserwacją urządzeń biurowych,
 13. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 14. prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników,
 15. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
 16. prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 17. przyjmowanie i analizowanie oświadczeń majątkowych,
 18. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej Referatu,
 19. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 20. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,
 21. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 22. planowanie wydatków finansowych do budżetu w części dotyczącej Referatu,
 23. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 24. przeprowadzanie kontroli dyscypliny pracy.

Metryka

sporządzono
2012-02-25 przez Piotr Jasiński
udostępniono
2012-02-25 01:00 przez Piotr Jasiński
zmodyfikowano
2012-02-29 01:00 przez Piotr Jasiński
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1072
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.