Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Organizacyjny Stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i zdrowia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i zdrowia, menu 1130 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i zdrowia

Stanowisko pracy ds. oświaty, kultury i zdrowia

Tel: 297176731

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy ds. oświaty, kultury i zdrowia należy:

 1. prowadzenie spraw Systemu Informacji Oświatowej,
 2. prowadzenie spraw stypendiów i zasiłków szkolnych,
 3. prowadzenie spraw zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych,
 4. prowadzenie spraw wyprawek szkolnych,
 5. prowadzenie spraw dowozu uczniów do szkół,
 6. prowadzenie innych spraw z zakresu realizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,
 7. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury oraz wszelkich innych spraw związanych z działalnością kulturalną,
 8. prowadzenie wszelkich spraw z zakresu ochrony zdrowia,
 9. prowadzenie spraw z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki,
 10. współpraca z jednostkami w zakresie oświaty, kultury, zdrowia, sportu i turystyki, a szczególnie z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 11. prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,
 12. sporządzanie zeznań świadków,
 13. prowadzenie rejestru publikacji prasowych,
 14. zabezpieczanie w odzież ochronną i roboczą i jej ewidencja,
 15. zapewnienie właściwej informacji wizualnej,
 16. przyjmowanie obwieszczeń i terminowe informowanie o ich wywieszeniu,
 17. udostępnianie informacji publicznej,
 18. współdziałanie z Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,
 19. współpraca z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 20. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń biurowych,
 21. dbanie o wygląd budynków i ich otoczenia,
 22. czuwanie nad oznakowaniem świąt i ważnych rocznic państwowych poprzez wywieszenie flag,
 23. przygotowywanie i obsługa świąt państwowych i uroczystości gminnych,
 24. obsługa urządzeń służących do kserowania materiałów służbowych,
 25. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 26. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
 27. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 28. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,
 29. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

Metryka

sporządzono
2012-02-17 przez Piotr Jasiński
udostępniono
2012-02-17 01:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:12 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
541
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.