Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Organizacyjny Stanowisko pracy ds. administracyjnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. administracyjnych, menu 1104 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. administracyjnych

Stanowisko pracy ds. administracyjnych

Tel. 29 7176001

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy ds. administracyjnych należy:

 1. prowadzenie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, wychowawczych oraz szkoleniowych,
 2. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników Urzędu i jednostek podległych,
 3. dbanie o dyscyplinę pracy pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
 4. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy, wyróżnianiem, nagradzaniem, odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną,
 5. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,
 6. załatwianie skarg, wniosków i listów obywateli, prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu i udzielanie odpowiedzi,
 7. prowadzenie dla Wójta Gminy kalendarza spotkań, narad, wizytacji itp., tj. organizowanie czasu pracy Wójta Gminy,
 8. zapewnienie pomieszczeń oraz organizacja i obsługa spotkań, zebrań i narad organizowanych przez Wójta,
 9. prowadzenie zbioru przepisów wydawanych przez Wójta Gminy,
 10. przygotowywanie sprawozdań i informacji dla Wójta Gminy,
 11. prowadzenie ewidencji udzielonych pracownikom jednorazowych upoważnień i pełnomocnictw,
 12. obsługa Sekretariatu Wójta Gminy,
 13. zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i obsługi poligraficznej,
 14. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu polegającej w szczególności na:
  a) przyjmowaniu korespondencji i przesyłek,
  b) przyjmowaniu wpływów specjalnych i wartościowych,
  c) przyjmowaniu i nadawaniu telegramów, faksów, e-maili,
  d) prowadzeniu ewidencji korespondencji wpływającej,
  e) roznoszenie korespondencji na poszczególne stanowiska pracy
  w Urzędzie Gminy oraz do dyrektorów jednostek organizacyjnych,
 15. prowadzenie całokształtu spraw związanych z prenumeratą czasopism, publikacji, dzienników urzędowych, zakupem fachowych książek oraz tablicami informacyjnymi na terenie Urzędu,
 16. organizowanie biblioteki Urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie zbiorów Urzędu, w tym przede wszystkim aktów normatywnych,
 17. rozliczanie dyscypliny pracy w Urzędzie,
 18. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej,
 19. ewidencjonowanie zwolnień lekarskich pracowników Urzędu, a także okresowa ich analiza,
 20. prowadzenie ewidencji REGON i NIP Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
 21. obsługa urządzeń służących do kserowania materiałów służbowych,
 22. obsługa poczty e-mail,
 23. zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów przez Urząd, w tym przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i listów,
 24. wydawanie delegacji służbowych,
 25. sporządzanie zeznań świadków,
 26. prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem Gminy w związkach i stowarzyszeniach,
 27. przygotowywanie serwisów informacyjnych do środków masowego przekazu,
 28. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
 29. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,
 30. wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 31. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
 32. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 33. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,
 34. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

Metryka

sporządzono
2010-09-01 przez Brbara Skarżyńska
udostępniono
2010-12-13 01:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:11 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
540
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.