Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych - 2 etaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych - 2 etaty, menu 1103 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych - 2 etaty

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych - 2 etaty

Tel. 29 7176724

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych

 

 1. prowadzenie przetargów publicznych i zamówień publicznych,
 2. poszukiwanie informacji (w internecie oraz z innych źródeł) na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz potrzebnych na realizację inwestycji i remontów na terenie gminy,
 3. przygotowywanie wniosków i innych dokumentów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnątrz,
 4. przygotowywanie materiałów do przeprowadzania przetargów zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych,
 5. monitorowanie realizowanych inwestycji i remontów,
 6. sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem środków finansowych z zewnątrz,
 7. sporządzanie wniosków o płatność,
 8. prowadzenie rejestru umów zawartych o zamówienia publiczne,
 9. przygotowywanie projektów umów na realizację zadań inwestycyjno - remontowych,
 10. współpraca z innymi stanowiskami i wykonywanie czynności, sporządzanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

 11. realizacja zadań w zakresie budowy, remontu budynków i lokali administracyjnych Gminy,
 12. przygotowywanie protokołów odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku,
 13. przygotowywanie sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów,
 14. współdziałanie w zakresie przygotowania dokumentów do przeprowadzania przetargów na inwestycje w ramach zamówień publicznych,
 15. współdziałanie z wykonawcami w czasie prowadzenia inwestycji,
 16. nadzór nad prowadzonymi inwestycjami oraz dokonywanie odbiorów pogwarancyjnych i zwalnianie gwarancji,
 17. kontrola bieżąca przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo-finansowym zawartych umów,
 18. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 19. prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych,
 20. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 21. współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie opracowywania wniosków o pozyskiwanie środków finansowych,
 22. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu działania stanowiska,
 23. nadzór nad wnioskami o pozyskiwanie środków finansowych przygotowywanymi przez innych pracowników,
 24. sprawdzanie, nanoszenie poprawek, uzupełnianie przygotowywanych wniosków przez inne stanowiska pracy,
 25. zatwierdzanie ostatecznej wersji wniosków o pozyskiwanie środków finansowych przygotowywanych przez inne stanowiska pracy,
 26. współpraca z konserwatorami sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie sprawności urządzeń, awarii, informowania mieszkańców Gminy,
 27. analizowanie i opiniowanie obciążeń Gminy za wodę pobraną na cele pożarowe lub inne cele doraźne,
 28. sprawowanie pieczy nad studniami głębinowymi,
 29. współpraca w zakresie ustalania stawek opłat za wodę i ścieki,
 30. wydawanie zaświadczeń do celów budowlanych i rolniczych o przyłączeniu do sieci wodociągowej,
 31. nadzór i realizacja zadań w zakresie budowy, remontów budynków i lokali administracyjnych Gminy,
 32. prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry,
 33. prowadzenie spraw związanych z wodociągowaniem gminy,
 34. udział w okresowych przeglądach stanu technicznego urządzeń melioracyjnych,
 35. realizacja wniosków w ramach funduszu sołeckiego: zbieranie wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, weryfikacja i kontrola złożonego wniosku, sporządzanie zestawień z przedsięwzięć wykazanych we wnioskach celem ujęcia ich w budżecie Gminy, przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na realizację przedsięwzięć wykazanych we wnioskach, rozliczanie realizacji wniosków,
 36. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
 37. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 38. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,
 39. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 40. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska pracy,
 41. wszystkie inne sprawy nie objęte niniejszym zakresem czynności, a zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy.

 

Metryka

sporządzono
2011-12-01 przez Guza Adam
udostępniono
2011-12-01 01:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:13 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
713
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.