Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Budżetu i Finansów Stanowisko pracy ds. obsługi kasy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. obsługi kasy, menu 1067 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy

Stanowisko pracy ds. obsługi kasy

Tel: 29 7176741

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy ds. obsługi kasy należy:

 1. obsługa kasy - dokonywanie wypłat oraz przyjmowanie wpłat,
 2. odprowadzanie i pobieranie środków finansowych z banku,
 3. sporządzanie raportów kasowych dla Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
 4. zaopatrzenie rzeczowe pracowników (zakup herbaty, środków czystości, napojów w okresie letnim),
 5. przesyłanie wzorów zamówień pieczęci i tablic urzędowych, prowadzenie ewidencji w tym zakresie oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
 6. prowadzenie spraw z zakresu wysyłania korespondencji i przesyłek,
 7. prowadzenie kasy Urzędu:
  a) dokonywanie operacji kasowych wyłącznie na podstawie dowodów
  przychodowych i rozchodowych rejestrowanych w prowadzonym przez
  kasjera raporcie kasowym,
  b) dokonywanie wypłat wyłącznie na podstawie odpowiednich dowodów,
  na których jest widoczne i czytelne zatwierdzenie do wypłaty podpisane
  przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy, lub osoby przez nich
  upoważnione,
 8. zapewnienie odpowiedniej gospodarki kasowej polegającej w szczególności na:
  a) zapewnieniu niezbędnego zapasu gotówki w kasie na bieżące wydatki,
  w wysokości ustalonej przez Wójta Gminy,
  b) przeznaczaniu na pokrycie określonych rodzajów wydatków gotówki
  podjętej z rachunku bankowego,
 9. dokonywaniu obrotów gotówkowych za pomocą udokumentowanych dowodów kasowych:
  a) wpłaty gotówkowe własnymi przychodami kasowymi,
  b) wpłaty gotówkowe - rozchodowymi dowodami kasowymi, którymi są
  źródłowe dowody kasowe lub zastępcze własne dowody wpłat gotówki,
  c) przechowywaniu w kasie gotówki pochodzącej z bieżących wpływów
  gminy, odprowadzanie wpływów własnych na właściwe rachunki
  bankowe,
 10. sporządzanie raportów kasowych polegających na ujmowaniu w nich dowodów kasowych wpłat i wypłat,
 11. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w specjalnie do tego celu założonej księdze,
 12. wydawanie bloczków opłaty targowej, kwitariusza przychodowego K-103, K-104,
 13. przestrzeganie zasad zbierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 14. zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, w tym dokonywanie zakupu inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
 15. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 16. prowadzenie rejestru gwarancji, zabezpieczeń, wadium przy realizacji rzetargów i zadań inwestycyjnych,
 17. obsługa finansowa funduszy i innych zobowiązań wynikających z pozyskania tych środków z Unii Europejskiej,
 18. pobieranie i odprowadzanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
 19. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcja kancelaryjną,
 20. realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności opracowywanie i aktualizowanie danych wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej, związanych
  z działalnością stanowiska pracy,
 21. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 22. współudział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy.

Metryka

sporządzono
2010-06-15 przez Guza Adam
udostępniono
2010-06-15 02:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:10 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
902
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.