Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Budżetu i Finansów Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, menu 1066 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Tel: 29 7176742

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej należy:

 1. prowadzenie ewidencji poboru i zwrotu opłaty skarbowej,
 2. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
  a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania
  i kontroli dokumentów finansowych,
  b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości
  finansowej,
 3. prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 4. prowadzenie spraw w zakresie księgowości podatkowej,
 5. prowadzenie spraw z zakresu postępowania zmierzającego do przymusowego ściągnięcia należności,
 6. prowadzenie kontroli rachunkowej sołtysów w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego,
 7. prowadzenie spraw w zakresie odroczeń, umorzeń, rozkładania na raty, zaniechań z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
 8. prowadzenie ewidencji księgowej podatku od środków transportowych,
 9. prowadzenie rejestrów podań o udzielenie odroczeń terminów płatności lub rozłożenia na raty zobowiązań pieniężnych podatku od środków transportowych oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach,
 10. współpraca z KRUS w zakresie uzgadniania powierzchni gospodarstwa rolnego oraz płaconych składek ubezpieczeniowych do końca 1988r.,
 11. współudział w przeprowadzaniu kontroli przez organy gminy w zakresie wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 12. prowadzenie ewidencji dochodów gminy (co, czynsze mieszkaniowe),
 13. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 14. zakładanie i prowadzenie urządzeń księgowo - ewidencyjnych służących do ewidencji podatków przy użyciu komputera, do których między innymi należą:
  a) kontokwitariusze zobowiązania pieniężnego,
  b) konta podatkowe dla innych podatków opłat przypisanych,
  c) dziennik obrotów zobowiązania pieniężnego i innych podatków,
 15. prowadzenie ewidencji księgowej innych podatków i opłat,
 16. kontrola terminowej spłaty należności od podatników,
 17. prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od posiadania psów, od środków transportowych,
 18. prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących zarachowania wpłat, przerachowania lub zwrotu nadpłaty,
 19. bieżące i rzetelne księgowanie wpłat i zwrotów na podstawie prawidłowych dokumentów księgowych,
 20. organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych podatników,
 21. przeprowadzanie kontroli rachunkowej inkasentów (sołtysów),
 22. ustalanie danych do sporządzania sprawozdań,
 23. wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,
 24. obliczanie wynagrodzenia sołtysów za inkaso,
 25. współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,
 26. sporządzanie sprawozdań dotyczących pomocy finansowej przedsiębiorcom oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 27. współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie podatków i opłat,
 28. rozliczanie należności od umów najmu lokali i dzierżaw gruntów,
 29. pobór i ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste,
 30. przyjmowanie i ewidencjonowanie podań i odwołań w sprawach podatków objętych nakazami płatniczymi oraz przygotowywanie decyzji w przedmiotowych sprawach (umorzenia i ulgi),
 31. przestrzeganie zasad zbierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 32. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcja kancelaryjną,
 33. realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności opracowywanie i aktualizowanie danych wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej, związanych z działalnością stanowiska pracy,
 34. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 35. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
 36. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 37. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,
 38. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

 

Metryka

sporządzono
2010-06-15 przez Guza Adam
udostępniono
2010-06-15 02:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:09 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
555
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.