Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Szelkowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Referaty i Samodzielne Stanowiska Referat Budżetu i Finansów Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków gminy, menu 1065 - BIP - Urząd Gminy w Szelkowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków gminy

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków gminy

Tel: 29 7176742

Do podstawowego zakresu działania stanowiska pracy ds. wymiaru podatków gminy należy:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
  a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania
  i kontroli dokumentów finansowych,
  b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości
  finansowej,
 2. dokonywanie wymiaru poszczególnych należności wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego dla sektora prywatnego i uspołecznionego,
 3. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych,
 4. prowadzenie spraw z zakresu ulg inwestycyjnych oraz z tytułu nabycia gruntów,
 5. prowadzenie dokumentacji ewidencyjno-wymiarowej podatków przy użyciu komputera:
  a) karta gospodarstwa oraz załączniki,
  b) karta nieruchomości,
 6. dokonywanie wymiaru podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości, transportowego), zakładanie rejestrów wymiarowych, sporządzanie decyzji wymiarowych uzupełniających,
 7. ustalanie w nakazie płatniczym zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 8. zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
 9. prowadzenie dokumentacji oraz zbieranie informacji stanowiącej podstawę do ustalenia wymiaru zobowiązania pieniężnego podatnika oraz innych podatków,
 10. przeprowadzanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości złożonej deklaracji przez podatnika polegających na:
  a) przeprowadzaniu oględzin gruntów, budynków, lokali i innych
  pomieszczeń związanych z wykonywaną działalnością zarobkową,
  b) wglądzie do wszelkiego rodzaju akt, dokumentów i ksiąg dotyczących
  tej działalności,
  c) sporządzanie z nich notatek, odpisów lub wyciągów,
 11. przygotowywanie decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości na podstawie protokołu kontroli dokonanej u podatnika,
 12. sporządzanie sprawozdań w zakresie przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych,
 13. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów, od środków transportowych) w granicach ustalonych odpowiednimi ustawami,
 14. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 15. prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 16. przestrzeganie zasad zbierania, ewidencjonowania i udostępniania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 17. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcja kancelaryjną,
 18. realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności opracowywanie i aktualizowanie danych wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej, związanych z działalnością stanowiska pracy,
 19. realizowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 20. udział w realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w części dotyczącej stanowiska pracy,
 21. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących działalności stanowiska pracy,
 22. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy,
 23. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.

Bierze pełną odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań.

Metryka

sporządzono
2010-06-15 przez Guza Adam
udostępniono
2010-06-15 02:00 przez Guza Adam
zmodyfikowano
2023-08-11 08:09 przez Guza Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
488
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.